Oferta i cennik

 W pracy terapeutycznej i warsztatowej obowiązuje mnie tajemnica zawodowa. Pacjent jest zobowiązany do zaakceptowania i podpisania dokumentu Rodo, który otrzymuje przed pierwszą sesją. Zasady pracy terapeutycznej zostają omówione podczas pierwszej konsultacji.

Cele, które Pacjent (osoba z diagnozą)  osiąga w procesie terapeutycznym to lepsze samopoczucie psychofizyczne i poprawa jakości życia – co bezpośrednio wpływa na wzrost odporności, zwiększając tym samym szansę na pomyślny rezultat leczenia. Będąc ozdrowieńcem, Pacjent uczy się, jak zachować zdrowie i wieść satysfakcjonujące życie.

Cele, które osiągają osoby wspierające to rozumienie i respektowanie sytuacji chorego oraz lepsza z nim komunikacja z jednej strony i zdrowe dbanie o siebie – z drugiej.

Formy pracy terapeutycznej

  • konsultacja osoby z diagnozą/osoby wspierającej: 60 minut 140 zł
  • terapia indywidualna osoby z diagnozą/osoby wspierającej: 60 minut 120 zł
  • konsultacja pary 75 minut 160 zł
  • warsztaty psychoonkologiczne 7 godzin 320 zł
  • tygodniowe turnusy terapeutyczno-rekreacyjne (Karkonosze, Łeba)

Terapia indywidualna prowadzona jest w nurcie poznawczo – behawioralnym: skupiamy się przede wszystkim na zdrowych (racjonalnych) przekonaniach i zachowaniach, redukcji stresu, radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Stałymi formami w pracy z Pacjentem są relaksacje, sesje świadomego oddechu, praktyka uważności.

Sesje terapeutyczne/konsultacje/warsztaty odbywają  się w gabinecie.   W uzasadnionych sytuacjach sesje mogą być prowadzone on line lub telefonicznie.