O mnie

Inka Weksler

terapeutka, pedagożka, kulturoznawczyni

członkini Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

w latach 2009 – 2023 r. wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii „Życie”

Moje życie zawodowe to splot ścieżek różnorodnych poszukiwań, kreacji, odkryć w obszarze kultury, edukacji, pomocy psychologicznej. Ostatnie 20 lat wypełniła praca terapeutyczna z osobami z diagnozą onkologiczną oraz z ich bliskimi. 

Psychoonkologia, która stała się moją pasją i przewartościowała wcześniejszą filozofię życia, ma swoje początki w zainteresowaniach psychosomatyką, psychoneuroimmunologią, tanatologią. W praktyce z psychoonkologią zetknęłam się w 2003 r., uczestnicząc w ogólnopolskiej sesji szkoleniowo-terapeutycznej prowadzonej przez dr Mariusza Wirgę, dyrektora ds. medycznych Onkologii Psychospołecznej w Instytucie Onkologii w Long Beach, CA, USA. Wiedza i umiejętności zdobywane na kolejnych sesjach, możliwość wymiany doświadczeń, praca pod superwizją, uczestniczenie w szkoleniach i kursach psychologicznych oraz w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach onkologicznych stały się fundamentem mojego warsztatu terapeutycznego.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w psychoonkologii

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, podyplomowych studiów „Główne problemy współczesnej cywilizacji” na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Pomocy Psychologicznej i Letnich Szkół Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  Odbyłam liczne szkolenia, między innymi w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyłam kurs II stopnia w teorii i praktyce Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenia Terapii Simontonowskiej, kursy w Instytucie Psychoimmunologii,  w Programie Redukcji Stresu (MBSR). Posiadam międzynarodowy certyfikat Terapii Simontonowskiej (Simonton Cancer Center, USA 2004 r.).

W 2008 r. utworzyłam w Kamiennej Górze pierwszą na Dolnym Śląsku i jedną z pierwszych w Polsce Poradnię Psychoonkologiczną, a w 2009 r. Stowarzyszenie Wspierania Psychoonkologii „Życie”.

Nieustannie podnoszę kompetencje zawodowe, uczestnicząc m.in. w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach medycznych i psychoonkologicznych;  na kongresie onkologicznym w 2010r. we Wrocławiu wystąpiłam z tematem „Psychologiczny wymiar raka i jego znaczenie dla jakości życia osób z diagnozą onkologiczną.” Jestem autorką i realizatorką programów psychoedukacyjnych i psychoonkologicznych. W lokalnej telewizji kablowej prowadzę autorski program „Rak – wyrok czy wyzwanie?”. W miesięczniku „VITA” ukazał się cykl rozmów ze mną:  „Siła, która może pokonać raka”. Dwukrotnie byłam gościem programu TVP2  „Pytanie na śniadanie”, TVN i TVN Fakty, TOKFM; reportaże o mojej pracy ukazywały się m.in. w Gazecie Wyborczej (także w Dużym Formacie),  w lokalnych tygodnikach i stacjach telewizyjnych.

W latach 2008 – 2022 byłam pomysłodawczynią i organizatorką konferencji psychoonkologicznych, aukcji dobroczynnych, realizatorką szkoleń personelu medycznego w obszarze redukcji stresu i komunikacji, autorką programów terapeutycznych dla osób z diagnozą onkologiczną i ich bliskich oraz realizatorką 21 tygodniowych turnusów psychoonkologicznych.

Za standard w dziedzinie onkologii uważam profesjonalną pomoc psychoonkologiczną dla pacjentów  i ich bliskich.